Profesionálna agentúra bola založená Jaromirom Henyšom v roku 2003 za účelom zastupovania hokejistov v kluboch v Európe a Severnej Amerike. V spolupráci s Vladimírom Vujtkom mladším a Michalom Sivekom zabezpečujeme pre našich klientov podľa potreby komplexné služby v oblasti hokejovej prípravy a agentskej činnosti ako sú vyjednávanie kontraktov, právne poradenstvo, finančné poradenstvo, spoluprácu so športovým psychlógom, kondičným trénerom, fyzioterapeutom, výživovým poradcom, odbornú zdravotnú starostlivosť. Kladieme dôraz na prácu s mladými hráčmi, ktorým vytvárame podmienky pre kompletnú letnú prípravu. V Severnej Amerike spolupracujeme s agentúrou The Sports Corporation